Septikemi er det samme som blodforgiftning og sepsis.