Livstruende organsvikt utløst av sannsynlig eller påvist infeksjon

Alvorligheten i organsvikten/organdysfunksjonen og om pasienten har sepsis fastslås etter et scoringsystem, forkortes SOFA (Sequential organ failure assessment). SOFA er basert på forstyrrelser/svikt i respirasjon, koagulasjon, leverfunksjon, sirkulasjon, nyrefunksjon og i mental status.

Blodkulturer. Man tilstreber å få tatt 2-3 sett før antibiotikabehandling startes. Avhengig av den kliniske situasjon tas bakteriologiske prøver  også fra mulig primærfokus eller inngangsport for infeksjonen: Urin, luftveier, avføring, spinalvæske, puss etc.

En rekke laboratorieprøver er aktuelle: CRP, hvite blodlegemer, SR, kreatinin, glukose etc. Laktat er sikreste sepsismarkør.

En rekke andre undersøkelser, som ikke må forsinke start av antibiotikabehandling, kan være aktuelle: Rtg. undersøkelser, undersøkelser av spesialister. 

NB! Når det gjelder alle undersøkelser bortsett fra blodkulturer, så skal stabilisering  rask behandlingsstart alltid prioriteres først.

Antibiotika må raskt innsettes, helst etter at blodkultuerer  og andre mikrobielle prøver er tatt. Standardbehandling i Norge når utgangspunktet for infeksjonen er ukjent, er kombinasjonsbehandsling med benzylpenicillin og  et aminoglycosid. Har man et sikkert eller et antatt primærfokus som utgangspunkt for infeksjonen, må antibiotikaregimet justeres og ta sikte på å være effektivt mot bakterier som erfaringsmessig kommer primærfokus.  Eksempelvis vil sepsis med bakterier fra urinveiene, kreve et annet antibiotikaregime enn sepsis utgående fra infeksjon i tarmkanalen. Antibiotikaregimet vil også ofte bli justert når svar på blodkulturer foreligger.

Eksempler på ulike organstøttende som stabiliserer tilstanden er en essensiell del av behandlingen:                                                                                                                                     - Sirkulasjon og blodtrykk må bedres gjennom tilførsel av store væskemengder (krystalloider)                             .                                                                                                          -                                                                          - Medikamenter må i tillegg gis for øke blodtrykk og for å få tilfredstillende sirkulasjon  i nyrer og andre organer                                                                                                                                                                                                        -Respirasjon må bedres gjennom oksygentilførsel - og ofte respiratorbehandling                                                                                                                      - Glukose i.v. må gis for å unngå hypoglykemi                                                                                                                                                                                                                           - Kortikosteroider må vurderes ved septisk sjokk 

Prognosen ved sepsis avhenger av mange faktorer, blant annet av bakteriologisk agens, hvor raskt effektiv behandling innsettes, pasientens alder etc. Utvikles septisk sjokk, er prognosen dårlig, og flere undersøkelser viser en mortalitet på om lag 40 %.  

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                         

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.