Sepsis, også kalt blodforgiftning, er livstruende organsvikt utløst av sannsynlig eller påvist infeksjon.

Sepsis gir svikt i blant annet respirasjon, koagulasjon, leverfunksjon, sirkulasjon, nyrefunksjon og i mental status. Sepsis behandles oftest med antibiotika. Utfallet avhenger av hvor raskt man får startet behandling. 

For å starte rask behandling er det etablert noen enkle diagnosekriterier. Det finnes to måter å diagnostisere sepsis på. Det ene systemet kalles SIRS og har vært i bruk i lang tid. Det andre kalles Quick Sofa eller q-SOFA og ble innført i 2016. De nye kriteriene er strengere enn de gamle. Dette betyr at det i dag er færre som blir diagnostisert med sepsis. Det pågår en diskusjon i fagmiljøene om de nye q-SOFA-kriteriene fører til underdiagnostisering. 

Diagnosen fastslås på bakgrunn av et scoringssystem. Jo flere kriterier pasienten oppfyller, jo alvorligere er infeksjonen. 

Det finnes to diagnosekriterier q-SOFA og SIRS.

Quick sequential organ failure assessment (q-SOFA) er basert på forstyrrelser og/eller svikt i respirasjon, koagulasjon, leverfunksjon, sirkulasjon, nyrefunksjon og i mental status. SIRS har ikke endret mental status som et kriterium. 

Kriterier q-SOFA SIRS
Respirasjonsfrekvens ≥ 22/min ≥ 22 / min ≥ 20 / min
Endret mental tilstand X
Systolisk blodtrykk ≤ 100 mmHg X
Kroppstemperatur ≥ 38 °C X X
Hjertefrekvens ≥ 90 /min X X
Hvite blodceller ≥ 12 x 109 /l. eller under 4 X 109 / l.  X X
  • Funn av bakterier er ikke et kriterium.

Selv om funn av bakterier i blod ikke er et diagnosekriterium, tilstreber man å få tatt to eller flere blodkulturer før antibiotikabehandling. Dette for å finne infeksjonsårsaken (agens), og for å fastslå hvilke antibiotika som er virksomme (resistensbestemmelse). 

Infeksjonen har alltid en inngangsport (primærfokus), og dette er oftest urinveier, luftveier, hud og fordøyelsessystemet. Derfor tar man ofte prøver herfra, i tillegg til blodkulturer. 

En rekke laboratorieprøver er aktuelle: CRP, hvite blodlegemer, SR, kreatinin, glukose og så videre. Laktat er sikreste sepsismarkør.

En rekke andre undersøkelser, som ikke må forsinke start av antibiotikabehandling, kan være aktuelle: Røntgenundersøkelser, undersøkelser av spesialister. 

NB! Når det gjelder alle undersøkelser bortsett fra blodkulturer, så skal stabilisering og rask behandlingsstart alltid prioriteres først.

Antibiotika må raskt innsettes, helst etter at blodkulturer og andre mikrobielle prøver er tatt. Standardbehandling i Norge når utgangspunktet for infeksjonen er ukjent, er kombinasjonsbehandling med benzylpenicillin og et aminoglykosid. Har man et sikkert eller et antatt primærfokus som utgangspunkt for infeksjonen, må antibiotikaregimet justeres og ta sikte på å være effektivt mot bakterier som erfaringsmessig kommer i primærfokus. Eksempelvis vil sepsis med bakterier fra urinveiene kreve et annet antibiotikaregime enn sepsis utgående fra infeksjon i tarmkanalen. Antibiotikaregimet vil også ofte bli justert når svar på blodkulturer foreligger.

Eksempler på ulike organstøttende tiltak som stabiliserer tilstanden og som er en essensiell del av behandlingen:                                                                          

  • Sirkulasjon og blodtrykk må bedres gjennom tilførsel av store væskemengder (krystalloider).
  • Medikamenter må i tillegg gis for å øke blodtrykket og for å få tilfredsstillende sirkulasjon i nyrer og andre organer.
  • Respirasjon må bedres gjennom oksygentilførsel - og ofte respiratorbehandling.
  • Glukose må gis intravenøst for å unngå hypoglykemi.
  • Kortikosteroider må vurderes ved septisk sjokk. 

Prognosen ved sepsis avhenger av mange faktorer, blant annet av bakteriologisk agens, hvor raskt effektiv behandling innsettes, pasientens alder og så videre. Utvikles septisk sjokk, er prognosen dårlig, og flere undersøkelser viser en mortalitet på om lag 40 prosent.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.