Sibutramin, selektiv serotonin- og noradrenalinreopptakshemmer (SNRI) som tidligere har vært brukt for behandling av fedme (BMI > 30 kg/m2) eller overvekt (BMI > 27 kg/m2) med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Medikamentet ble trukket fra markedet i 2010 på grunn av rapporter om hjerte/kar-bivirkninger.