Signalpeptid, rekke av aminosyrer i et protein, er av betydning for at proteinet skal transporteres til riktig bestemmelsessted (ut av cellen, inn i mitokondrier, eller inn i kjernen). Disse «adresselappene» utgjør en del av proteinet idet proteinet syntetiseres, men blir som regel spaltet av etter at proteinet har nådd bestemmelsesstedet (med unntak av signalene som dirigerer proteiner inn i kjernen, noe som er logisk ettersom kjerneproteiner må reimporteres inn i kjernen etter celledeling). Se også sekretorisk protein, proteintransport.