Sekretorisk protein, protein som skilles ut fra cellen. Eksempler på sekretoriske proteiner er fordøyelsesenzymer, serumproteiner, proteinhormoner og kollagen. Det er to problemer cellen må løse når den danner sekretoriske proteiner. For det første må den holde rede på hvilke proteiner som skal ut og hvilke som skal bli igjen inne i cellen. For det andre må den klare å «træ» proteinene som skal ut, gjennom en membran. Dette løses ved at de sekretoriske proteinene inneholder en såkalt signalsekvens eller et signalpeptid. Signalpeptidet utgjør den første delen av proteinet og bevirker at ribosomet som syntetiserer proteinet forankres i membranen til ru endoplasmatisk retikulum (RER), der det dannes en kanal som proteinet «træs» gjennom. Inne i RER-hulrommet kappes signalpeptidet av, og sekretproteinene transporteres i blærer som snøres av fra RER til golgikomplekset. Herfra avsnøres sekretblærer som sørger for at sekretproteinene skilles ut av cellen. Se også proteintransport.