Signatur, i farmasien betegnelse på den etiketten med bl.a. pasientens navn, bruksområde og dosering som settes på legemiddelbeholderen på apoteket. Kalles nå helst apotekets etikett.