Sjeleblindhet, symptom ved visse hjernesykdommer. Består i manglende evne til å forstå synsinntrykk (se agnosi). Tilstanden er gjerne ledsaget av en betydelig generelt nedsatt hjernefunksjon.