Sklerosering er navn på prosesser som fører til sklerose.