Skrofulose, tuberkuløs affeksjon av lymfekjertler, vanligvis på halsen. Betegnelsen skrofulose brukes lite i vår tid, men tilstanden var hyppig tidligere og rammet særlig barn. Tidvis oppstod det fistler mellom kjertelen og hudens overflate som medførte vedvarende sekresjon av illeluktende puss. I Norge sees lymfekjerteltuberkulose nå hyppigst hos barn fra Asia og Afrika. Se tuberkulose.