Sopor, nedsettelse av bevisstheten som går dypere enn somnolens, men ikke så dypt som koma. En soporpasient reagerer for eksempel på smertestimuli.