Syklooksygenase, fork. COX, enzym som omdanner arakidonsyre til prostaglandin-H2 (PGH2) (se prostaglandiner). Det er i de senere år beskrevet to former av enzymet (COX-1 og COX-2). COX-1 uttrykkes i mange vev konstituitivt, mens COX-2 oppreguleres i flere vev ved betennelsestilstander, bl.a. av cytokiner og vekstfaktorer, og lipopolysakkarider. COX-1 hemmes i større grad enn COX-2 av acetylsalisylsyre (aspirin). COX-2 har fått betydelig interesse i kreftsammenheng (spesielt tykktarmskreft) og ved revmatiske sykdommer, og den farmasøytiske industri har lansert flere COX-2 hemmere. I ettertid har det vist seg at disse hemmerne har til dels alvorlige bivirkninger bla fra hjerte-kar-systemet..