Terramycin er et antibiotikum som tidligere ble mye brukt, men som ikke lenger er registrert som legemiddel i Norge.