Terramycin, antibiotikum (se antibiotika) som tidligere ble mye brukt, men som ikke lenger er registrert som legemiddel i Norge.