Transduksjon er overføring av arvestoff mellom celler ved hjelp av virus (bakteriofag eller bakterievirus når cellene er bakterier). Se også transfeksjon, transformasjon.