Tsetseflue, flueslekt (Glossina) som er utbredt i deler av Afrika og som består av 31 arter. Tsetsefluene suger blod av varmblodige dyr og kan overføre sykdommen afrikansk sovesyke. Vektorkontroll, dvs. utrydding av eller reduksjon av antallet tsetsefluer, inngår som en viktig del av kampen mot sovesyke, og de viktigste metodene som anvendes, er bruk av akseptable insecticider og spesielle feller til fanging av fluene.