Blodparasitter, mikroorganismer (protozoer) som fortrinnsvis lever og formerer seg i blodet. Parasittene gjennomgår en livssyklus med insekt som mellomvert. Eksempler på blodparasitter er trypanosomer ved sovesyke og plasmodier ved malaria. Se også parasitter, Trypanosoma og malaria.