Tumorantigener, strukturer på overflaten av kreftceller (tumorceller) som (vanligvis) ikke finnes på normale celler. Tumorantigener kan skyldes virusprodukter, onkogener eller onkoføtale antigener, og kan gi opphav til angrep fra kroppens immunapparat rettet spesifikt mot svulstvevet (tumor). Forsøk på å oppnå forsterket immunologisk respons mot tumorantigener er bakgrunnen for basalforskning og klinisk utprøving av immunbehandling ved kreft.