Utånding, den delen av en pustesyklus der den innåndede luften drives ut av lungene. Utåndingen skjer vanligvis passivt ved at pustemuskulaturen (mellomgulvsmuskelen og brystkassens muskler) slappes av, hvorpå brystkassens volum reduseres og luften presses ut av lungene. Utåndingen kan også gjøres forsert ved aktiv bruk av muskulatur i buk og brystkasse.