Brystmusklene består av to muskler: store brystmuskel (musculus pectoralis major) og lille brystmuskel (musculus pectoralis minor). Den første, ytterste, går vifteformet horisontalt og forbinder overarmen med brystkassen - dvs. med kravebena, ribbena og brystbenet - og bidrar til å føre armen innover (adduksjon). Den andre, innerste, går vertikalt og forbinder skulderbladet med ribbena. Den er en viktig hjelpemuskel for respirasjonen (trekker ribbena opp - inspirasjon) når skulderen fikseres. Når thorax fikseres kan den trekke skulderen frem og ned. Begge musklene innerveres av ventrale grener av nervi thoracici.