Vekstfaktor, fellesbetegnelse for substanser som stimulerer vekst og eventuelt differensiering av vev. En vekstfaktor kan ha hormoneffekt som overfører effekten til vev via peptider. Det finnes også vekstfaktorer med spesifikk effekt på produksjon og modning av cellelinjer. Eksempler er G-CSF som har effekt på granulocytter.