Veneutvidelse, se hemoroide, øsofagusvaricer, åreknuter.