Veronal er navnet på et tidligere brukt sovemiddel, også kjent som diemal. Det brukes ikke lenger i Norge.