Vevsekspander, «saltvannsballong» som opereres inn under huden i den hensikt at huden over skal utvides og strekkes slik at man kan få mer vev tilgjengelig til å kunne dekke en nærliggende vevsdefekt. Etter plassering av ekspanderen, fylles den gradvis med fysiologisk saltvann gjennom en ventil. Når ekspanderen er full, fjernes denne og overskuddsvevet som er dannet, benyttes til dekning av vevsdefekten.