Viljestyrt produksjon av symptomer, diagnosekategori i ICD-10 for legemlige eller psykiske symptomer som kan gi mistanke om underliggende sykdom, men som skyldes at pasienten selv fremkaller symptomene. Diagnosen krever at det ikke foreligger noe klart bevisst og entydig gevinstmotiv (f.eks. økonomi, slippe unna forpliktelse). Begrepet brukes i praksis synonymt med Münchhausens syndrom.