Yersiniainfeksjon, infeksjon med bakterier tilhørende slekten Yersinia. De viktigste artene er Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis og Yersinia pestis. Yersinia pestis er årsak til pest. Yersinia pseudotuberculosis forårsaker tarminfeksjon, men denne bakterien forekommer knapt i Norge. I de fleste sammenhenger vil man forbinde begrepet yersiniainfeksjon med infeksjon med Yersinia enterocolitica.