Okkluderende celleforbindelse, eng. tight junction, spesialisert kontakt mellom ulike typer epitelceller, som okkluderer (forsegler) mellomrommet mellom cellene, slik at stoffer hindres fra å passere mellom cellene (se også celleforbindelser). Skiller også epitelcellens cellemembran i to atskilte områder, apikaldelen, som vender ut mot ytre overflate dekket av epitelet, og basolateraldelen, som vender mot underliggende bindevev. Dermed forhindres proteinene som ligger innleiret i cellemembranen, i å flyte sidelengs over i galt område.

Betydningen kan illustreres med et eksempel fra epitelcellene som dekker tarmens overflate. Tarmepitelcellene tar opp sakkaridet glukose gjennom spesielle transportproteiner i apikalmembranen. Ved hjelp av energikrevende transport er disse transportørene i stand til å ta opp glukose selv om konsentrasjonen er lavere i tarmen enn inne i cellen. Glukosemolekylene forlater så tarmepitelcellene igjen gjennom andre typer transportører som tillater passiv lekkasje ut gjennom cellemembranen på basalsiden av epitelet. Her kan så glukosemolekylene tas opp av blodbanen og fraktes til kroppens øvrige celler. Denne retningsbestemte transporten av glukose (og mange andre molekyler som absorberes fra tarmen) gjennom tarmepitelet ville ikke ha vært mulig dersom de to ulike typene transportmolekyler kunne flyte fritt mellom apikal- og basolateralmembran.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.