Prionsykdommer

Prionsykdommer, sykdommer som skyldes prioner (se prion). Den prionsykdommen som er mest utbredt, er skrapesyke hos sau. Lignende prionsykdommer forekommer bl.a. hos flere hjortedyr, mink og katt.Prionsykdommer hos mennesket er kugalskap (bovin spongiform encefalopati, BSE), dødelig familiær søvnløshet (fatal familiær insomni, FFI), Gerstmann-Straussler-Scheinkers sykdom (GSS), Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJD) og kuru. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Prionsykdommer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt