anoreksi

Artikkelstart

Anoreksi, eller anorexia nervosa, nervøs spisevegring, er én av tre typer spiseforstyrrelser, i tillegg til bulimi og overspisingslidelse, slik som det er definert i diagnosesystemet DSM-V.

Faktaboks

Uttale
anorexia nervˈosa
Etymologi
av gresk nektende a, orexis, ‘appetitt’, og latin nervosus, ‘nervøs’

Kjennetegn

Ifølge de diagnostiske kriteriene for spiseforstyrrelser i DSM-V, må en, for å bli diagnostisert med anorexia nervosa fremvise følgende kjennetegn:

  • Restriksjon av energiinntak i et slikt omfang at det leder til undervekt.
  • Intens frykt for å gå opp i vekt eller for fedme, eller alltid ha et fokus på og utvise atferd som har som formål å forhindre vektøkning, selv om en er undervektig.
  • Forstyrret kroppsbilde, det vil si en opplevelse av kroppsvekt eller kroppsform som ikke samsvarer med virkeligheten.
  • Mangel på anerkjennelse av konsekvensene av den lave kroppsvekten.

Utbredelse

Anoreksi utgjør om lag ti prosent av alle spiseforstyrrelser. 90 prosent av de som rammes av anorexia nervosa er unge kvinner, vanligvis i alderen 14–19 år. Mange med sykdommen opplever ikke selv at de har en spiseforstyrrelse, noe som gjør det vanskelig å få pålitelige tall for forekomsten av anoreksi.

Et anslag tilsier at anoreksi finnes hos 0,3 prosent av jenter mellom 14 og 20 år, men et høyere antall jenter i tenårene har problemer med å kontrollere spising og er opptatt av slanking, uten at de faller inn under diagnosekriteriene for anoreksi. Det er også undersøkelser som tyder på at det kan observeres en økende forekomst av anoreksi innen danse- og idrettsmiljø.

Årsaker

Det er ingen holdepunkter for at det finnes enkeltstående faktorer som er mulig å isolere som årsaker til anoreksi, og de fleste forskere mener at lidelsen skyldes en sammensetning av ulike forhold. Tvillingstudier anslår at det kan finnes en genetisk komponent i utviklingen av anoreksi.

Kulturelle og sosiale forventninger til kvinners utseende kan også ha bidratt til at anoreksi er mest utbredt i industrialiserte land.

Sykdomsutvikling

Det reduserte matinntaket kan inntre plutselig, eller komme gradvis over uker eller måneder. Det kan komme av en utløsende faktor som for eksempel mobbing, tap av venner eller en tilfeldig bemerkning om utseendet.

I begynnelsen er det ofte skjult for resten av familien. Etter hvert som det reduserte matinntaket blir tydeligere, kan familiekonflikter oppstå ved måltidene. Det er en stor påkjenning å ha et barn som sulter seg, og foreldrenes fortvilelse og skyldfølelse kan bidra til å skape en vond sirkel i familien. Mens foreldrene først kan bagatellisere utviklingen, kan det deretter komme en periode med heftige reaksjoner eller eventuelt en økende likegyldighet mot sykdommens uttrykk.

Personens opptatthet og innsats for å bli tynn går langt ut over normal slanking. Personen kan øke virkningen av det reduserte matinntaket ved å ta avføringsmidler eller kaste opp. Dette er ikke like vanlig blant de yngste.

Karakteristisk for anoreksi er forstyrret opplevelse av egen kropp (kroppsbilde). Dette bidrar til at personen ikke ser eller anerkjenner avmagringen. Videre kan indre fornemmelser (mentale tilstander) ofte feiloppfattes, noe som kan føre til at personen ikke opplever og benekter sultfølelse, metthet, sinne, irritabilitet, tretthet eller andre følelser.

Anorektikere kan være opptatt av mat, ha god kjennskap til ernæring og like å lage mat, men spiser sjelden selv sammen med de andre familiemedlemmene.

Behandling

Når diagnosen er stilt, trenger personen og foreldrene informasjon og forklaring om tilstanden. Hos den enkelte personen vil somatiske, psykologiske, familiære og sosiale forhold i ulik grad være med på å fremkalle og opprettholde sykdommen. Behandlingen må derfor rettes mot alle disse aspektene og vil avhenge av den enkelte persons situasjon og bakgrunn.

Behandlingen har to hovedformål: Å gjenopprette vekten og et normalt spisemønster, og å jobbe med å identifisere tanker og følelser i seg selv og andre for å unngå misforståelser i samhandling med andre.

Komplikasjoner

Ved undersøkelse fremstår personer med anoreksi som avmagret. Huden kan være tørr og ru, og ofte er hendene og føttene kalde og blåfargede. Blodtrykket og pulsen kan være lave. Hos jenter følges vekttapet av at menstruasjonen enten ikke inntrer eller at den opphører.

Hvis anoreksi er forbundet med oppkast, kan magesyren påvirke tannemaljen og gi tannskader. Disse kroppslige komplikasjonene er til dels alvorlige, og bidrar til at tilstanden må behandles av spesialutdannet helsepersonell.

Prognose

Samlet kan en si at mer enn en tredel av personer med anoreksi synes å komme helt over sykdommen. De har i ettertid normal holdning til utseende og vekt. Omkring en tredel oppnår en rimelig kroppsvekt, men fortsetter å være overopptatt av utseende og vekt. De har også ofte andre, personlige problemer som kan påvirke deres relasjoner til andre mennesker. Om lag en tredel vil enten være kronisk undervektige eller utvikle overspising med oppkast og følgende vektsvingninger.

Anoreksi kan med sikkerhet sies å være den mest dødelige psykiatriske lidelsen i Norge i dag. Det er derfor all grunn til å ta barns og ungdoms spisevaner og spiseforstyrrelser alvorlig, og det er viktig at pasienter med spiseforstyrrelser får tidlig behandling.

Statens helsetilsyn har utarbeidet et undervisnings- og veiledningshefte for lærere i ungdomsskolen og den videregående skolen. Dette heftet skal hjelpe lærere til å kjenne og forstå elevers spisevansker, og det skal gi et bidrag til lærerens undervisning om kropp og helse.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Christensen, Karin: Matens mysterium : om å bli frisk av anoreksi, [...]: en selvhjelpsbok, 2. utg., 2002, isbn 82-92023-09-7
  • Karlsen, Anna & Bård Mellin Olsen: Spiseforstyrrelser : en håndbok for foreldre [...], 1999, isbn 82-995201-1-8
  • Skårderud, Finn: Nervøse spiseforstyrrelser, 1994, isbn 82-00-41066-8
  • Skårderud, Finn: Sterk/svak : håndboken om spiseforstyrrelser, 2000, isbn 82-03-22439-3

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg