Symptomer ved hjerte- og karsykdom

Hjerte- og karsykdommer, samlebegrep som omfatter sykdommer i hjerte og blodårer.  Vanlige hjertesykdommer er angina pectoris, hjerteinfarkt, ulike former for arytmi og hypertensjon (høyt blodtrykk). Vanlige karsykdommer er blodpropp, aorta-aneurisme og claudicatio intermittens ("røykeben").. Hele artikkelen