Hjertebank, opplevelse av egne hjerteslag, gjerne når de opptrer uregelmessig eller raskere enn vanlig. Raskere hjerteaksjon er normalt ved fysiske og psykiske påkjenninger, og vil kunne vare en tid etterpå. Ekstraslag med etterfølgende pause opptrer også opptil flere hundre ganger i døgnet hos normalt friske mennesker. Vanligvis skyldes opplevelsen av hjertebank ikke hjertesykdom, men den kan bli plagsom når man blir oppmerksom på egne hjerteslag. Ulike sykdommer kan gi hjertebank, for eksempel forhøyet stoffskifte og blodmangel. I tillegg vil selvsagt sykelige rytmeforstyrrelser i hjertet (se under hjertesykdom) kunne oppleves som hjertebank.