Xantomatose, tilstand karakterisert ved forekomst av xantomer. Xantomatose er vanligvis sekundær til en arvelig fettstoffskifteforstyrrelse (familiær hyperkolesterolemi) som disponerer for hjerteinfarkt eller angina pectoris i relativt ung alder. Kombinasjonen xantomatose, høye nivåer av kolesterol i blodet og tidlig innsettende hjertesykdom kalles Müller-Harbitz' sykdom.