Kuru, degenerativ sykdom i nervesystemet med skjelvinger og ustøhet som viktige symptomer. Sykdommen fører til døden etter 6–12 måneder. Kuru forekom i det østlige høylandet på Ny-Guinea, og smitteoverføringen skjedde i forbindelse med rituell kannibalisme. Barn og kvinner ble hyppigst rammet fordi de ved den rituelle handlingen spiste den dødes hjerne. Sykdommen opphørte da kannibalismen ble forbudt i 1960. Smittestoffet er antagelig et prion. Se prionsykdommer.