ACGIH er en offisiell amerikansk organisasjon av yrkeshygienikere som ble etablert i 1938. ACGIH utgir de amerikanske yrkeshygieniske grenseverdier (TLV) som i en årrekke har vært retningsgivende for de administrative normer for eksponeringsnivåer som aksepteres i industrien i de forskjellige europeiske land.