Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, norsk organisasjon som arbeider for å ivareta uremi-/dialysepasienters og nyretransplantertes interesser, stiftet 1981. Foreningen driver informasjons- og rådgivningsvirksomhet overfor pasienter og deres pårørende og arbeider for å ivareta medlemmenes generelle interesser overfor myndighetene.