Lennox-Gastaut syndrom, en form for epilepsi hos barn, særlig karakterisert ved absenser og ikke kramper. Navn etter William G. Lennox (1884–1960), amerikansk nevrolog, og Henri Gastaut (1915–95), fransk nevrolog.