MMR-vaksine, blandingsvaksine mot meslinger, kusma og røde hunder, som gir over 90 % beskyttelse mot hver av de tre virusinfeksjonene. Vaksinen består av levende, svekkede virus og gir få bivirkninger. Det er nok å gi barnet én injeksjon i 15-månedersalderen. Barnet får imidlertid en ny vaksinedose i 12–13-årsalderen for at immuniteten skal forsterkes.