Milkman-fraktur, beskrivelse av tversgående brudd i lange rørknokler som følge av osteomalasi eller rakitt (eng. syke). Disse frakturene kan oppstå spontant eller etter mindre traumer. De gror først tilfredsstillende etter lengre tids tilskudd av vitamin D. Navn etter den amerikanske legen Louis A. Milkman (1885–1951).