Philadelphia-kromosom, betegnelse på et abnormt utseende kromosom 22 som ca. 95 % av pasienter med kronisk myelogen leukemi har. Philadelphia-kromosomet er et resultat av innbyrdes utveksling av kromosombiter mellom kromosom 9 og kromosom 22. Denne prosessen kalles en translokasjon, og den resulterer i at det dannes et fusjonsgen av to gener: BCR-ABL1.