Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, helseforetak under Helse Sør-Øst RHF, opprettet 2005 ved sammenslåing av Radiumhospitalet HF og Rikshospitalet HF til ett helseforetak. Fra 2009 en del av Oslo universitetssykehus HF.