Sørlandet sykehus HF, etablert i 2003 ved sammenslåing av sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord med tilhørende avdelinger til ett helseforetak. Sykehuset er organisert med gjennomgående klinikker som omfatter de ulike tjenestestedene. Foretaket har nær 4000 ansatte og mottar både somatiske og psykiatriske pasienter. Administrasjonsstedet er Kristiansand.