Oslo, offentlig stiftelse, opprettet av Oscar 2 1897 ved midler (300 000 kr) som var innsamlet til ham av det norske folk i anledning hans 25 års regjeringsjubileum; oppkalt etter Oscars dronning Sofie. Se også Nanna og Agnes Fleischer. Tidligere drevet som ortopedisk sykehus; en del av Statens senter for ortopedi, som 1995 ble slått sammen med Rikshospitalet. Inngår fra 2009 i Oslo Universitetssykehus HF, som en del av den ortopediske virksomhet. Selve stiftelsen drives videre med formål bl.a. å støtte forskning og utviklingsarbeid samt tilretteleggings- og velferdstiltak overfor personer med medfødte eller ervervede funksjonsforstyrrelser.