Statens senter for ortopedi, tidligere Statens sykehus i ortopedisk kirurgi med avdelingene Sophies Minde og Kronprinsesse Märthas Institutt. Fra 1995 slått sammen med Rikshospitalet.