Sykehusapotekene ANS er et apotekselskap opprettet 1. januar 2003 av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF (fra 2007 slått sammen til Helse Sør-Øst RHF). Selskapet driver sykehusapotekene i helseregion Sør-Øst. 19 sykehusapotek er underlagt selskapet, med cirka 600 ansatte (2007). Sykehusapotekene skal være sykehusenes og pasientenes kompetansesenter for legemidler.