Agrammatismus, manglende evne til riktig grammatikalsk oppbygning av språket. En form av afasi.