Aksessoriske organer, overtallige («ekstra») organer som normale varianter, f.eks. flere brystvorter, overtallige binyrer etc. Begrepet brukes også om et organs hjelpe- eller støtteapparat, f.eks. øyelokket.