Anatomisk variant er betegnelsen på forskjellige anatomiske strukturer som avviker fra det vanlige, men uten å ha klinisk betydning eller å være patologisk. Eksempler på anatomiske varianter er såkalt åpen pannesøm (metopisme), overgangsvirvel, hesteskonyre eller forskjellige posisjoner på blindtarmsvedhenget (appendix vermiformis) og nedre del av tykktarmen (colon sigmoideum).