Aldolase, enzym som medvirker ved nedbrytningen av glykogen i leveren, skjelettmuskulaturen og hjertemuskelen. Ved vevsbeskadigelse i disse organene (hjerteanfall) kan aldolase påvises i blodet.