Alkalireserve, betegnelse på blodets innhold av hydrogenkarbonat (bikarbonat), som spiller en viktig rolle for å bevare blodets normale surhetsgrad. Se også acidose.