Amfotericin, legemiddel som brukes mot systemiske og orale infeksjoner med visse sopparter, bl.a. candida, se antimykotika.