Amfotericin er et legemiddel som brukes mot systemiske og orale infeksjoner med visse sopparter, blant annet candida, se antimykotika.