Angiografikateter er et kateter for injeksjon av kontrastmiddel i blodårer. Se angiografi.