Anion gap, betegnelse på forskjellen mellom blodets konsentrasjon av Na+-ioner på den ene side, og summen av klor- (Cl-) og bikarbonat (HCO3-)-ioner på den annen side. Normalt gap er 12–16 mmol/l, anion gap øker hvis en metabolsk acidose skyldes øket opphoping av syrer i blodet, men ikke hvis den skyldes overskudd av klor (hyperkloremisk acidose) (se også acidose, blodgasser).